Thẻ: Vay ngân hàng mua chung cư có được uỷ quyền không?