Thẻ: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự chung cho các ngành nghề từ ngày 15/8/2023