Thẻ: Để làm giấy khai sinh thì cần những hồ sơ gì? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy khai sinh?