Thẻ: Đăng kiểm viên làm sai lệch kết quả kiểm tra kỹ thuật tàu cá có bị thu hồi thẻ