Thẻ: Bảo vệ dân phố có được phép sử dụng còng số 8 không?