Thẻ: Xác nhận tình trạng độc thân khi kết hôn lần 2 được pháp luật quy định như thế nào?