Thẻ: Xác nhận thông tin cư trú cư trú được thực hiện như thế nào khi bị thu hồi sổ hộ khẩu?