Thẻ: Trình tự đổi thẻ căn cước công dân gắn chip khi sai thông tin như thế nào?