Thẻ: Không làm thủ tục thu hồi biển số bị phạt bao nhiêu tiền?