Thẻ: Hộ kinh doanh có miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân không?