Thẻ: Hộ chiếu ngoại giao có thời hạn bao lâu theo pháp luật Việt Nam?