Thẻ: Công dân từ độ tuổi bao nhiêu thì phải tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định pháp luật?