Thẻ: Có được phép rải tiền thật trên đường đi đưa tang?