Thẻ: Tiền lương tháng 13 của người lao động có tính thuế thu nhập cá nhân hay không?