Thẻ: Quy định về số đăng ký và tên tàu cá như thế nào?