Thẻ: Phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài hết bao nhiêu?