Thẻ: Người được giao còng số 8 được sử dụng còng số 8 trong những trường hợp nào?