Thẻ: Người dân tộc thiểu số có được miễn lệ phí làm hộ chiếu không