Thẻ: Có nên mua đất nông nghiệp khi bên bán hứa lên thổ cư?